Superkokken på RSS

RSS er et enkelt XML-basert filformat som ofte brukes for å abonnere på nyhetsbaserte nettsteder.

Ved å tilby RSS gir nettstedet brukerne et standardisert format som kan brukes i mange forskjellige RSS-lesere.

Superkokken-RSS er en strøm med informasjon fra Superkokken.

Les mer om RSS på Wikipedia.

 

Superkokken på RSS:

RSS – http://www.superkokken.no/feed/rss

RSS2 – http://www.superkokken.no/feed

RDF – http://www.superkokken.no/feed/rdf

Atom – http://www.superkokken.no/feed/atom